sirenex.hu – Adatkezelési tájékoztató – Sirenex Kft.

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Sirenex Kft. (2085, Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 75, a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen weboldalhoz köthető tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos összes adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatvédelmi irányelvei folyamatosan elérhetők a https://sirenex.hu/adatvedelem/ oldalon.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról Adatkezelő megfelelő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése van a jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, jelezze a megadott email címünkön vagy telefonszámunkon.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei és a jelen weboldal felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, illetve megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Adatkezelő adatai

Társaságunkkal az alábbi email és telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba.

Adatkezelő minden hozzá beérkezett emailt az abban megadott személyes adatokkal együtt az beérkezéstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Név: „SIRENEX” Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2095 Pilisszántó, Orosdy u 14.
Cégjegyzékszám: 13 09 090587
Adószám: 12808575-2-13
Telefonszám: +36 26 530 025

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok:

 • Név (vezetéknév, keresztnév, cégnév)
 • Számlázási cím (irányítószám, megye, település, utca, házszám)
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Megjegyzés rovatban esetlegesen megadott egyéb személyes adatok

Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt személyes adatok:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a:

 • titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A testre szabott kiszolgálás érdekében a jelen weboldal látogatóinak számítógépén, okostelefonján vagy egyéb a weboldal tartalmának megjelenítésre használt eszközén kis adatcsomagokat, úgynevezett sütiket (cookie) helyez el, amelyeket egy esetleges későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a felhasználó böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a jelen weboldal látogatóiról és azok eszközeiről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, például online tranzakciók igénybevételekor;
 • megkönnyítik a jelen weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analytics tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a jelen weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lenne elérhető a látogatók számára. Az ilyen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 24 óra.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben egy látogató nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást a látogatók az általuk használt böngésző leírásában találnak.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 • Név (vezetéknév, keresztnév, cégnév)
 • Számlázási cím (irányítószám, megye, település, utca, házszám)
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Megjegyzés rovatban esetlegesen megadott egyéb személyes adatok

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 • Név (vezetéknév, keresztnév, cégnév)
 • Számlázási cím (irányítószám, megye, település, utca, házszám)
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Megjegyzés rovatban esetlegesen megadott egyéb személyes adatok

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

 • A látogatók személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek egy adott látogató személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek kezelésünkbe:
  egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől a látogató megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során kapcsolatba kíván lépni velünk.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

N/A

  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Az adatkezelés időtartamán belül a látogatókat a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg a személyes adataik vonatkozásában:

  • hozzájárulás visszavonásának joga,
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
  • helyesbítéshez való jog,
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog,
  • tiltakozáshoz való jog,
  • hordozhatósághoz való jog.

  Amennyiben egy látogató a fenti jogaival élni kíván, az az adott látogató azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek az adott látogatóval szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel az adott látogatóról), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az adott látogató adatkezeléssel kapcsolatos panasza. Amennyiben egy adott látogató vásárlónk volt és panaszkezelés vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné azonosítani magát, az azonosításhoz meg kell adnia a rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával a látogatót vásárlóként is be tudjuk azonosítani.
  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

  Tájékoztatáshoz való jog

  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  Az érintettek hozzáféréshez való joga

  Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

  Amennyiben az adatainak kezelése folyamatban van, jogosult arra, hogy:

  • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon,
  • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
   • az adatkezelés céljai;
   • az érintettről kezelt személyes adatok kategóriái;
   • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
   • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
   • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

  A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
  A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az érintett azonosítását követően emailben juttatja el érintetthez a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy is biztosíthatjuk, hogy az érintett a felhasználói fiókjába belépve tudja a róla kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

  Az érintettnek a kérelmében meg kell jelölnie, hogy a személyes adataihoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

  Helyesbítés joga

  Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  Törléshez való jog

  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Adathordozáshoz való jog

  Amennyiben az adatkezelés automatizáltan valósul meg, vagy ha az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintettnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az érintett által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő elektronikus formátumban, például xlsx, xml, JSON, csv vagy egyéb formátumban bocsát az érintett rendelkezésére. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, akkor érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

  Tiltakozás joga

  Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Visszavonás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

  Bírósághoz fordulás joga

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Adatvédelmi hatósági eljárás

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 0613911400
  Fax: 0613911410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

  Egyéb rendelkezések

  Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

  Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

  Külső linkek

  A weboldalon olyan külső hivatkozások (linkek) is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik.

  A külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a külső oldalon a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

  A külső oldalak tartalmáért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget.